Smyslem a cílem projektu je zavádění inovativních technologií při využívání druhotných surovin (materiálové využití odpadů žadatele). Díky projektu dojde k rozšíření potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s druhotnými surovinami. V konečném důsledku se díky tomu zvýší konkurenceschopnost žadatele. Cílem projektu je také snížení nákladů, které souvisejí se stavebním odpadem. Díky finanční podpoře od EU bude projektem pořízeno pásové rypadlo s drtícími kleštěmi a drtící lžící, mobilní třídič.