Štípané dřevo se v současné době řadí mezi žádaná paliva, jelikož v porovnání s jinými zdroji energie je štípané dřevo velmi výhřevné.  Jedná se o ekologický a také ekonomický zdroj tepelné energie.

K tomu, aby bylo možno plně využít energetický potenciál štípaného dřeva, je zapotřebí, aby se skladovalo na místech s co nejmenší vlhkostí. Je hojně využíváno jako doplňkový zdroj tepla při současném vytápění plynem nebo elektřinou. Štípané dřevo patří mezi obnovitelné zdroje energie a nezatěžuje životní prostředí.

V naší nabídce se nachází palivové štípané dřevo měkké jehličnaté, smrk, borovice, tvrdé listnaté buk, dub a bříza  a olše.