Snížení energetické náročnosti stroje
Logo EU Evropský font pro regionální rozvoj

  • název programu:                                              Nízkouhlíkové technologie
  • název projektu:                                                Zavedení nových technologií společnosti BRIKWOOD s.r.o.
  • jméno žadatele:                                               BRIKWOOD s.r.o.
  • termín realizace:                                              31. 7. 2020 - 28. 6. 2022
  • způsobilé výdaje:                                             15 9999 000 Kč
  • dotace:                                                              7 199 550 Kč